Кафедра управління персоналом та регіональної економіки | Освітня діяльність
348597
page-template-default,page,page-id-348597,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Освітня діяльність

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 08.00.05 – “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.00.07 – “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”. В аспірантурі навчається 4 аспіранти з відривом від виробництва і 1 здобувач.
Колектив кафедри завершив науково-дослідну роботу на тему: «Аналітичне забезпечення стратегії управління персоналом підприємства».
У 2015 році вийшла з друку монографія «Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення», підготовлена колективом авторів за науковою редакцією д.е.н., професорa, ректора ТНЕУ, Крисоватого А. І. та д.е.н., професора Десятнюк О. М.
Професорсько-викладацьким складом кафедри виконується науково-дослідна робота на тему «Соціально-економічний потенціал сільських населених пунктів в умовах децентралізації владних відносин», науковий керівник к.е.н., професор Качан Є. П.
Кафедра регулярно видає науковий журнал “Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України”, який зареєстровано ВАК України як фахове економічне видання.
Колективом кафедри підготовлено і видано ціла низка підручників і посібників, сотні наукових праць, які використовуються у підготовці студентів не тільки в ТНЕУ , а й інших вузах країни і знані в широких колах науковців.
Викадачі кафедри працюють з усіма факультетами університету, викладаючи базові дисципліни “Регіональна економіка”, “Економіка праці і соціально-трудові відносини”.
Колектив кафедри тісно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України (КНЕУ ім. В. Гетьмана, ЛНУ ім. Івана Франка, ТНПУ ім. В. Гнатюка та ін.)