Кафедра управління персоналом та регіональної економіки | Професорсько-викладацький колектив
348599
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-348599,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Професорсько-викладацький колектив

Островерхов Віктор Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Островерхов В. М. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував понад 50 наукових праць, зокрема: 3 монографії; 4 навчально-методичних посібників; 14 методичних рекомендацій.

 

Дисципліни:
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини
2. Управління людським капіталом
3. Соціальна відповідальність
4. Управління персоналом
    Коло наукових інтересів: ринок праці, зайнятість, соціально-трудові відносини, інноваційна зайнятість, менеджмент персоналу, соціальна відповідальність.

Коцур Андрій Семенович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент А. С. Коцур веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував 17 наукових праць, зокрема: із них 2 одноосібні; 1навчальний посібник; 2 методичних вказівок для проведення практичних завдань.

 

Дисципліни: 
1. Управління соціальним розвитком
2. Служба управління персоналом
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини
4. Стратегія управління людськими ресурсами
5. Управління людським капіталом
   Коло наукових інтересів: збереження та розвиток трудового потенціалу, соціальна політика, соціальне страхування, управління персоналом.

Кошіль Анатолій Богданович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Доцент Кошіль А. Б. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував понад 50 наукових праць, зокрема: 2 монографії, 4 посібники (3 з них у співавторстві), 14 науково-практичних рекомендацій.

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Основи екології
3. Рекреаційні комплекси світу
    Коло наукових інтересів: регіональна економіка, географія туризму,  екологія.

Марцінковська Олександра Богданівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Доцент Марцінковська О. Б. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала 57 наукових праць з них: 1 підручник з грифом МОН України (у співавторстві), 4 навчальні посібники, три з них з грифом МОН України (у співавторстві),  та  16 науково-практичних рекомендацій.

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Розвиток  персоналу
3. Економіка праці і соціально трудові відносини
4. Управління виробничими групами
Коло наукових інтересів: проблеми пов’язані з оцінюванням персоналу, питання  зовнішньоекономічної інтеграції України, управління командами.

Надвиничний Сергій Анатолійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Надвиничний С. А. працює в університеті з 1998 року здійснює навчальну і наукову діяльність, опублікував понад 60 наукових праць, низку навчальних підручників і посібників.

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини.
2. Просторова  економіка

    Коло наукових інтересів: наукові основи розвитку аграрної сфери 

Пушкар Зоряна Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
    Доцент Пушкар З. М. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 80 наукових праць, зокрема: 1 підручник з грифом МОН України (у співавторстві), 4 навчальні посібники, три з них з грифом МОН України (у співавторстві), 2 монографії (у співавторстві), 1 навчально-методичний комплекс; 22 науково-практичні рекомендації.

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Кадровий менеджмент
3. Фізіологія та психологія праці
4. Управління поведінкою персоналу
 Коло наукових інтересів: Кадровий менеджмент; стан та проблеми АПК; проблеми регіонального розвитку.

Ткач Дмитро Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук
    Доцент Ткач Д. В. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувано понад 100 наукових праць, (зокрема 2 монографії, 2  підручники,  низку навчальних посібників, атласів та карт).

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Організація праці
   Коло наукових інтересів: географія населення, розселення населення, розвиток міських поселень, картографія.

Баб’як Галина Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
    Доцент Баб’як Г. П. захистила кандидатську дисертацію з проблем формування і використання трудового потенціалу регіону. Веде активну навчальну і наукову діяльність: опублікувала 123 наукових праць, з них 33 навчально-методичних праць, 11 посібників (у співавторстві), 42 статті опубліковано у фахових виданнях, 1 монографію (у співавторстві).
Дисципліни: 
1. Демографія
2. Регіональна економіка
3. Технології управління персоналом
   Коло наукових інтересів: сучасні технології управління персоналом, населення і трудовий потенціал,проблеми розвитку економічних регіонів.

Бакуліна Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Бакуліна Н. М. проводить активну навчальну діяльність, опублікувала понад 20 наукових праць.

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини
2. Мотивація персоналу
3. Основи наукових досліджень
    Коло наукових інтересів: управління персоналом, управління компетенціями персоналу.

Ілляш Ірина Дмитрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
    Доцент Ілляш І. Д. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 30 наукових праць, зокрема: 1 монографія (у співавторстві з Д. В. Ткачем); 1 навчальний посібник (у співавторстві); 13 наукових статей.

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини (у т. ч. англійською мовою)
2. Регіональна економіка (англійською мовою)
3. Організація праці менеджера
4. Управління персоналом
    Коло наукових інтересів: соціально-економічний розвиток міських та сільських поселень, проблеми розселення, управління персоналом.

Прохоровська Світлана Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Прохоровська С.А. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 50 наукових праць, зокрема: 1 монографію; 6 навчально-методичних посібників; 13 методичних рекомендацій.

 

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці і соціально-трудові відносини
2. Нормування праці
3. Управління брендом роботодавця
  Коло наукових інтересів: розвиток трудового потенціалу, соціально-трудові відносини, інноваційна зайнятість.

Слівінська Наталія Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Слівінська Н. М.  веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувано 45 наукових праць (з низ 4 навчальних посібників з грифом МОНУ) та 21 науково-практичних рекомендації.

 

Дисципліни: 
1. Економіка праці та соціально-трудові відносини
2. Нормування праці
3. Аудит персоналу
    Коло наукових інтересів: проблеми, пов’язані з організацією та нормуванням праці, розвитком та регулюванням соціально-трудових відносин, питання  оцінювання діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.

Цісецький Орест Євгенович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Цісецький О. Є. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував 39 наукових праць, з них 27 статей надруковано у фахових виданнях. Брав участь у 18 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.
  О. Є. Цісецький підготував 35 навчально-методичних праці. Доцент О. Є. Цісецький – автор навчальних посібників «Управління трудовими конфліктами» та «Соціологія управління персоналом»; співавтор навчального посібника «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» та підручника «Регіональна економіка», виданих з грифом МОН України.
Дисципліни: 
1. Управління трудовими конфліктами
2. Соціологія управління персоналом
3. Економіка праці та соціально-трудові відносини
   Коло наукових інтересів: конфліктологія, управління, зайнятість населення, управління персоналом, управління конфліктами.

Шушпанов Дмитро Георгійович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент  Шушпанов Д. Г. був стипендіатом Кабінету Міністрів України, проходив стажування у Дрезденському технічному університеті, опублікував понад 80 наукових та 30 навчально-методичних праць.
Дисципліни: 
1. Мотивація персоналу
2. Етика ділових відносин
3. Демографія
4. Методологія наукових досліджень
5. Просторова  економіка
    Коло наукових інтересів: демографічні аспекти соціально-економічного розвитку, регіональна економіка, мотивування персоналу.

Качан Євген Петрович

Посада: Завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України
Професор Качан Є. П. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікував понад  120 наукових праць, з них 3 підручники з грифом МОН України,  2 монографії.
 
Дисципліни: 
1. Просторова економіка
2. Управління трудовим потенціалом
    Коло наукових інтересів: управління людськими ресурсами, соціально–демографічний і господарський розвиток території, регіональна економіка.

Дяків Ольга Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
    Доцент Дяків О. П. захистила кандидатську дисертацію з проблем зайнятості та ринку праці. Має більше 200 науково-методичних праць, зокрема 8 посібників у співавторстві.
Дисципліни: 
1. Ринок праці
2. Управління персоналом
3. Економіка праці соціально-трудові відносини
4. Організація праці менеджера
5. Економіка ринків праці
    Коло наукових інтересів: гендерна нерівність на ринку праці, підбір персоналу, формування компетенцій, корпоративна культура.

Запорожан Лариса Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
    Доцент Запорожан Л.  П. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 80 наукових праць, зокрема: 8 науково-практичних рекомендацій.

 

Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Управління  продуктивністю
3. Економіка праці і соціально трудові відносини
    Коло наукових інтересів: просторова  економіка, географія туризму.